W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług cudzoziemców, zatrudniając ich w swoich firmach. Aby to jednak było możliwe, trzeba spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji w języku polskim.

Oczywiście lista wymaganych dokumentów (aktów, różnych zaświadczeń) może być różna, w zależności od stanowiska na które zatrudniamy pracownika, warunków pracy i wielu innych czynników. Standardowo jednak wymienić można następujące dokumenty:

  • kopię dokumentu podróży kandydata,
  • wniosek o wydanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca,
  • potwierdzenie spełniania przez obcokrajowców wymagań koniecznych do podjęcia pracy (jeśli chodzi o zawody regulowane),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie cudzoziemca – szkoła bądź studia na terenie Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii w czasie do trzech lat wstecz,
  • zaświadczenie potwierdzające legalny pobyt cudzoziemca w Polsce, jeżeli mieszka on w kraju mniej niż trzy lata,
  • kopię dowodu wniesienia opłaty skarbowej,
  • i inne.

Oczywiście wszystkie te dokumenty powinny być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Powrót
home info mapa