Czym jest tłumaczenie techniczne?

Przełożenie z języka obcego na język ojczysty (bądź odwrotnie!) instrukcji obsługi, specyfikacji urządzenia, atestów czy innego rodzaju dokumentacji technicznej znacząco różni się od przekładów literackich. Tłumaczenia techniczne to wysoce specjalistyczny rodzaj przekładów, który wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, lecz także wiedzy z zakresu, przekładanego tekstu.

Tłumaczenia techniczne wyróżnia ponadto precyzja oraz swego rodzaju schematyczność wynikająca zarówno ze specyfiki języka fachowego wykorzystywanego w danej branży, jak również specyfiki samego typu tekstu oraz poruszanego w nim zagadnienia.

Na co zwrócić uwagę podczas przekładu technicznego

Przede wszystkim wykonanie prawidłowego tłumaczenia technicznego wymaga od nas znajomości branży pod kątem językowym, tzn. stosowania odpowiedniego słownictwa i utartych zwrotów oraz specjalistycznej terminologii. Język fachowy bardzo często wyróżnia dodatkowo charakterystyczna dla danej branży składnia.

Znajomość branży, której dotyczy przekładana przez nas treść, nie kończy się jednak na znajomości języka obcego. Musimy doskonale rozumieć zagadnienia przedstawione w tekście wyjściowym, aby przekład był precyzyjny i wiernie oddawał przekazane przez autora oryginału informacje.

W tłumaczeniach technicznych nie ma miejsca na dowolność interpretacji czy fantazję i artyzm. Treść musi odpowiadać oryginałowi zarówno pod kątem zawartych w nim informacji, jak również formy oraz poziomu zaawansowania. Jeśli oryginalna treść kierowana jest do specjalistów, język przekładu również musi pozostać dopasowany do odbiorcy.

Kto może wykonywać tłumaczenia techniczne?

Ze względu na ich specyfikę, należy je powierzyć osobie o doskonałej znajomości języka, znającej doskonale słownictwo branżowe i terminologię, jak również odnajdującej się w tym specjalistycznym temacie. Osoba ta musi posiadać wiedzę z dziedziny, której dotyczy treść, a także powinna wykazywać zainteresowanie tą branżą.

Nie możemy zapominać, że branża techniczna szybko się rozwija, a wraz z nią rozwija się także stosowane w niej słownictwo.

Powrót
home info mapa