Szczególnym rodzajem przekładów są tłumaczenia specjalistyczne, wymagające obszernej wiedzy w zakresie danej dziedziny. Wśród tego typu przekładów, można wymienić tłumaczenia techniczne, które wykonywane są głównie na zlecenie klientów biznesowych.

Czym są tłumaczenia techniczne?

Terminem tym określa się przekłady specjalistyczne, w tym m.in. dokumentacji, specyfikacji, instrukcji czy podręczników, w których konieczne jest stosowanie spójnej terminologii.

Zwykle zawierają one fachowe wyrażenia, które w celu zachowania poprawności przekładu, muszą zostać odpowiednio zinterpretowane przez tłumacza. Z tego powodu musi on posiadać niezbędną wiedzę na temat danej specjalizacji, np. budownictwa, informatyki czy mechaniki. Dzięki temu, będzie w stanie odpowiednio określić kontekst znaczeniowy, a tym samym dobrać odpowiednie słownictwo.

Osoba podejmująca się przekładów technicznych, poza specjalistyczną wiedzą, powinna także posiadać umiejętność korzystania z branżowych programów, będących nieocenionym wsparciem w tej dziedzinie.

Powrót
home info mapa